Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından bir diğeridir. Atmosferdeki soğuk ve sıcak havanın yer değiştirmesi sonucu oluşan rüzgarın kinetik enerjisi, türbinler kullanılarak önce mekanik enerjiye sonra da elektrik enerjisine dönüştürülür.

İlk kurulum maliyeti yüksek olsa dahi rüzgar türbinleri çabucak kurulabilir. Bu nedenle avantajını korur. Kurulduğu bölgedeki tarım ve hayvancılığa zararlı bir etkisi bulunmaz. Yakıt maliyeti olmadığından görece düşük işletme maliyeti avantajı vardır.

Rüzgar enerjisi güvenilir bir enerji türüdür. Her geçen gün önemi daha da artan bu enerji, Türkiye’nin de gittikçe radarına giren, yatırımların devamlı arttığı bir enerji türüdür.


Rüzgar Enerjisinin Avantajlari Nelerdir?

  • Tükenmeyen ve yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  • Çabuk kurulur.
  • Kurulduğu bölgedeki tarım ve hayvancılığa engel ve zarar oluşturmaz.
  • Düşük işletme maliyeti imkanı sunar.